3e Ronde ledenenquête Players 1st

Players 1st is een door de NGF omarmde enquêtemethode waarbij de leden van golfclubs hun mening kunnen geven over “hun” baan. In 3 rondes (april, juni en oktober) wordt telkens 1/3  deel van het  ledenbestand naar hun mening gevraagd.  De 3e ronde van de ledenenquête en de enquête voor nieuwe golfers/nieuwe leden wordt op 5 oktober a.s. verstuurd.

Hoe meer leden reageren hoe duidelijker de algemene beoordeling wordt. Dat is van belang voor de golfbaanexploitant en het golfclubbestuur. Nadat de resultaten van de 3e ronde zijn verwerkt zorgen wij voor een terugkoppeling naar de leden.  Na iedere ronde vindt overleg plaats tussen bestuur en exploitant om af te stemmen over verbeterplannen.

Namens het bestuur,
Truce van de Vorle,
secretaris