Bedankbrief Siebe Lusthof

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende aandacht en blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Siebe.
Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van kaarten, woorden, bloemen, een bezoekje of aanwezigheid op de dag van de crematie.
Dit heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt.

Allen hartelijk dank.
Aafke en haar gezin

 

Siebe Lusthof 1950-2017