Inschrijving NGF Competitie 2018

De inschrijving voor de NGF Competitie 2018 is geopend!

Opgave is mogelijk voor:

TEAM AANTAL HOLES TEAMCAPTAIN
Heren Standaard (zondag) 36 holes Rüdiger Wenzel
Dames Standaard (zondag) 36 holes Marja Kom
Heren Reserve (zondag) 36 holes Faziel Chand
Heren 27-holes (zondag) 27 holes “Zeno Swijtink”
Dames 27-holes (zondag) 27 holes Riet Verijdt
Heren Senioren 1 (vrijdag) 27 holes Tjeu van der Cruijsen
Heren Senioren 2 (vrijdag) 27 holes James Fennell
Dames Senioren 1 (donderdag) 18 holes Petra Swarts
Dames Senioren 2 (donderdag) 18 holes Anni Olink
Vrije inschrijving / reservepoule   NGF commissie

Een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 8 basisspelers/-speelsters, aangevuld met eventuele reservespelers.

SPELVORMEN

36 holes 18 holes foursome / 18 holes single
27 holes   9 holes greensome / 18 holes single
18 holes   9 holes greensome / 9 holes single

VOORWAARDEN (CRITERIA) VOOR DEELNAME AAN DE NGF COMPETITIE

Het spelen van de landelijke NGF-competitie is voorbehouden aan spelers die de golfsport prestatiegericht benaderen.

 1. Deelname kan alleen door personen met:
  * een maximale handicap van 26.4 voor de prestatieve teams
  * een maximale handicap van 28.4 voor de recreatieve teams 
   (spelers met een hogere handicap (tot 36) mogen invallen en/of spelen   i.o.m. de NGF-commissie);
 2. Men lid is van Golfclub Bleijenbeek van 1 januari t/m einde competitie van het betreffende competitie jaar;
 3. Deelname aan een Standaard 36 holes team vereist tenminste deelname aan 6 qualifying wedstrijden op de CS course zoals strokeplay en/of matchplay kampioenschappen en andere qualifying wedstrijden waaronder o.a. maandbekers, maandagwedstrijden, damesdagen en herendagen;
 4. Deelname aan een overig team vereist tenminste deelname aan 4 qualifying wedstrijden op de CS course zoals strokeplay en/of matchplay kampioenschappen en andere qualifying wedstrijden waaronder o.a. maandbekers, maandagwedstrijden, damesdagen en herendagen;
 5. De toetsingsperiode voor (3) en (4) is het jaar voorafgaande aan de start van de NGF competitie;
 6. Voor beide teamvormen geldt op jaarbasis minimum 10 qualifying kaarten, welke uiterlijk 1 oktober voorafgaande aan de te spelen competitie ingeleverd zijn;
 7. Goede kennis van de golfregels en etiquette en het jaarlijks bijwonen van de opfriscursus over de regels.

De NGF commissie kan een speler, die op basis van gegronde uitzonderlijke redenen niet in staat is geweest aan de criteria te voldoen, dispensatie verlenen en toch opnemen in een team.

KOSTEN VOOR DEELNAME

Rekening te houden met kosten voor consumpties, lunches en diners op de wedstrijddag en vervoer naar de golfclubs. Verder zijn er eventuele kosten voor extra golflessen en/of teamkleding.

INSCHRIJVEN

Inschrijven is mogelijk via het mailadres van de NGF-commissie:

NGF@golfclubbleijenbeek.nl en dient persoonlijk te gebeuren. Spelers/speelsters dienen in principe voor alle competitiedata en reservedata beschikbaar te zijn en te voldoen aan de gestelde voorwaarden (criteria) voor deelname aan de NGF-competitie.

Uit de evaluatie met de teamcaptains is naar voren gekomen dat zij over het algemeen met dezelfde samenstelling van 2017 willen doorgaan met de competitie van 2018. Daarom kunnen spelers/speelsters die vorig jaar onderdeel uitmaakte van één van bovenstaande teams of benaderd zijn voor Dames Senioren 2 zich inschrijven onder vermelding van desbetreffend team.

Overige spelers/speelsters kunnen zich alleen opgeven bij de vrije inschrijving / reservepoule. Spelers/speelsters die niet gedurende alle competitiedata aanwezig kunnen zijn, kunnen zich opgeven voor de reservepoule. Dit kan bij inschrijving worden aangegeven. 

Inschrijving voor de competitie betekent geen garantie voor deelname aan de competitie en plaatsing binnen een team. De uiteindelijke teamindeling wordt bepaald door de NGF commissie.

VRIJE INSCHRIJVING / RESERVEPOULE NGF COMPETITIE

Indien u graag deelneemt aan de NGF competitie maar geen onderdeel uitmaakt van een team is inschrijving mogelijk onder vermelding van “vrije inschrijving”. U kunt hierbij uw voorkeur voor speeldag en aantal holes aangeven. De NGF commissie zal in overleg bekijken of eventueel plaatsing binnen een team mogelijk is, dan wel een extra team gevormd kan worden.

Tevens kunt u hiervoor inschrijven als u beschikbaar wilt zijn als reservespeler. Hiervoor geldt dezelfde inschrijfprocedure als hierboven omschreven, waarbij u geplaatst zult worden in een reservepoule.

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande vragen en/of opmerkingen zijn, of vragen over andere onderdelen van de NGF Competitie benader dan één van de onderstaande commissieleden of mail naar NGF@golfclubbleijenbeek.nl.

De inschrijving sluit op dinsdag 17 oktober 2017.

Graag zien wij jullie inschrijvingen tegemoet!

Namens de NGF Commissie,
Anita Schrijvers
Paul Bonants
Riet Verijdt