Nieuwe tijdelijke local rules i.v.m. scheuren en schapen

Lijst met tijdelijke local rules voor de baan.

  1. Afrastering graasgebieden van schapen (hole 1 en 4 par3-4, hole 13 en 18 CC):
    Deze afrastering is een vast obstakel. Ligt je bal binnen de afrastering, maar niet in de waterhindernis, dan is regel 24-2 van toepassing. Ligt je bal in de waterhindernis, dan is regel 26-1 van toepassing.
  2. Scheuren in de fairways door aanhoudende droogte.
    De door de aanhoudende droogte ontstane scheuren in de fairways van hole 5 CC (kort voor de green), hole 9 CC (na de bocht), hole 10 (tussen de rode/blauwe tee en de gele waterhindernis), hole 3 Par 3-4 (voor de green) en hole 5 (voor de bunker) mag je beschouwen als abnormale terreinomstandigheden. D.w.z. dat Regel 25-1 van toepassing is.

Straf bij overtreding van een tijdelijke local rule:
Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: twee slagen

Ron