De vernieuwde PR commissie

Door Boudewijn Grunewald

In 2017 werd mij gevraagd om voorzitter van de PR-commissie te worden. Door privé omstandigheden kon ik dat in die periode niet doen en trad in eerste instantie Wim de Cloe op als voorzitter. Verder kwamen Geeranne Gimbrère en Ruediger Wenzel als leden erbij. De eerste prioriteit was het schrijven van een communicatieplan. Het speerpunt was de interne communicatie verbeteren. Daarnaast wilden wij de communicatie naar buiten verbeteren en een meer intensieve samenwerking met de BV realiseren.

Het vermoeden bestond (en nog steeds bestaat) dat veel leden de website niet of nauwelijks bezoeken en daardoor van veel informatie verstoken blijven. De opdracht die wij kregen was dan ook duidelijk: Maak een Nieuwsbrief en stuur die op regelmatige tijdstippen per e-mail naar de leden. In juli 2018 kwam de eerste nieuwsbrief uit, maar al snel bleek dat de vorm meer leek op een clubblad dan een nieuwsbrief. Ondertussen was Roel Kamps als voorzitter van de golfclub ook voorzitter PR commissie geworden en werd besloten geen nieuwsbrief, maar een clubblad uit te geven onder de titel: De Bleijenbeeker 2.0. Op dit moment verschijnt het clubblad zo’n 5 maal per jaar. Al snel kwam Rudolf Terlingen om ons te versterken als vliegende reporter. Hij verzorgt de interviews in ons clubblad en doet zijn best om ook in de lokale kranten aandacht voor onze golfclub te krijgen.

Er komt af en toe wat commentaar van de leden dat wij te veel “oud nieuws” brengen, maar de reden van het publiceren van de wedstrijd verslagen en berichten uit de voorgaande periode is zoals al eerder gezegd: Een groot deel van de leden bezoekt de website niet.

In het afgelopen jaar hebben wij veel gesproken over het verbeteren van de contacten met de golfclubs aan de andere kant van de grens. De reden hiervan is dat wij meer bekendheid willen geven aan onze golfclub en het zou wel prettig zijn als wij daardoor meer ook jonge leden kunnen krijgen. Met name de laatste groep is maar heel klein bij ons. Wij zoeken nog een modus om meer jeugd bij onze golfclub te betrekken en als u een idee heeft nodigen wij u van harte uit om dat met ons te delen. Wij zijn al in overleg met de BV om iets op dit vlak te doen.

Wij hebben een aantal ideeën. Of wij die kunnen verwezelijken hangt van veel factoren af, waaronder financiën en mankracht. Onze gedachten gaan o.a. uit naar grensoverschrijdende activiteiten, b.v een Duits-Nederlands wedstrijdweekend. Dit is commerciële activiteit die in principe van de BV uit zou moeten gaan, maar waarbij wij als golfclubleden natuurlijk wel een helpende hand zouden kunnen bieden.

Recent is Kees Rietveld in de PR-commissie aangesteld als marketing en reclame specialist. Kees heeft veel contacten met het bedrijfsleven en kan ons goed helpen om steun uit het bedrijfsleven te krijgen.

Bovendien willen wij ons inspannen om de samenwerking met de andere commissies en met name de evenementen commissie te intensiveren (Kees Rietveld gaat de Evenementen-commissie leiden).

De samenstelling van het bestuur van de PR-commissie in zijn huidige vorm is voor mij als voorzitter nog ad-interim*, want pas op de ledenvergadering volgend jaar kan dat worden bevestigd.

Wij hopen dat u als lid ons zal ondersteunen met inputs, serieus of grappig zodat wij ons promotiewerk goed kunnen uitvoeren.

Boudewijn Grunewald

 

*Aanvulling 24-09-2019:
Boudewijn is Voorzitter van de PR commissie, maar zijn positie in het bestuur zal door de Algemene Ledenvergadering moeten worden bevestigd.