Plaatsingsregel verlengd tot 1 augustus 2019

Na hernieuwd overleg met de NGF en de greenkeeping hebben we toestemming van de NGF om de plaatsingsregel te verlengen tot 1 augustus a.s. Uiteraard gaan we dit doen.

Dus tot 1 augustus 2019 mag er nog geplaatst worden. Voor de details van deze plaatselijke regel verwijs ik naar de tijdelijke local rules beneden in de gang van het clubhuis.

Namens de R&H-commissie
Ron Beumer

 

Het eerdere bericht over einde plaatsingsregel per 1 juli is dus ingetrokken!