Beeindiging plaatsingsregel per donderdag 1 augustus 2019

Het feestje van de plaatsingsregel is bijna afgelopen.

Met ingang van donderdag 1 augustus is de plaatsingsregel niet meer van toepassing en zul je de bal moeten spelen zoals hij ligt.

Namens de R&H-commissie
Ron Beumer

 


 

Bericht van 29 juni:

Na hernieuwd overleg met de NGF en de greenkeeping hebben we toestemming van de NGF om de plaatsingsregel te verlengen tot 1 augustus a.s. Uiteraard gaan we dit doen.

Dus tot 1 augustus 2019 mag er nog geplaatst worden. Voor de details van deze plaatselijke regel verwijs ik naar de tijdelijke local rules beneden in de gang van het clubhuis.

Namens de R&H-commissie
Ron Beumer