Handicart; keep golfers rolling…!!

De wedstrijd en de finalerondes

Het is gebruikelijk dat golfclubs jaarlijks een Handicartwedstrijd organiseren om het werk van de Stichting Handicart te steunen. Dit jaar vindt “bij ons” deze wedstrijd plaats op zondag 22 juni.  Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per deelnemer (meer is zeer welkom, zie verder informatie op e-golf4-u) en komt geheel ten goede aan de Stichting Handicart.

Wij zullen ons best doen voor een goed gevulde prijzentafel. De winnaars van onze wedstrijd spelen ook de regionale wedstrijd (mits zij donateur van de Stichting Handicart zijn) op 18 september op Golfclub Midden Brabant te Esbeek en, als zij daar ook succesvol zijn, de landelijke finale op 16 oktober op de golfbaan van Anderstein te Maarsbergen.

Waar doen we het voor?

De Stichting Handicart werd opgericht in 1986 met de doelstelling “tijdelijk of permanent minder valide golfspelers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen”. In 1986 werd begonnen met 3 karren op drie clubs en met slechts 3 donateurs. Nu, 28 jaar later, zijn er 660 karren, die gebruikt worden door meer dan 17.000 golfers, de tijdelijke gebruikers niet meegerekend. Daarnaast kunnen minder valide golfers ook gebruik maken van een groot aantal golfkarren welke eigendom zijn van diverse commerciële golfbanen.

Voor duizenden golfers onder ons is de Handicart beslist een uitkomst; zij zouden niet kunnen golfen als er geen Handicarts waren. Bovendien weet je nooit wanneer je zelf een beroep moet doen op een Handicart; vanaf dit voorjaar waren er al meerdere leden van onze club die i.v.m. een lichamelijk probleem om een gebruikerskaart voor een handicart belden. Zonder de Stichting Handicart zouden er geen Handicarts zijn.

Steeds meer steun nodig!

Echter, door het toenemend aantal golfers, de groei van het aantal golfbanen en omdat de huidige golfers elk jaar een jaartje ouder worden, moet het werk van de Stichting Handicart doorgaan. Reden waarom u, als u nog geen donateur bent, zou moeten overwegen om u dit jaar toch maar als donateur te melden, ook in uw eigen belang. Een Handicart is de oplossing om de afstanden tussen de holes comfortabel te overbruggen. Een Handicart houdt u in de baan!
Steun daarom onze activiteiten met een jaarlijkse bijdrage. Aanmelding d.m.v. het internet (www.handicart.nl) of het insturen van een antwoordkaart (op te vragen bij uw consul of te verkrijgen aan de receptie van Golfbaan Bleijenbeek) is daarvoor voldoende.

Doe dus mee!

De Stichting Handicart hoopt van harte dat zij ook in het jaar 2014 op uw steun kan rekenen.  Houd daarom uw agenda vrij voor 22 juni; het wordt beslist weer een prachtige dag. Waar anders krijgt u de gelegenheid om formeel “op de tee” te worden uitgenodigd?  Die ervaring wilt u toch niet missen?

Namens Stichting Handicart,

Hennie van Hoorn,
Club-Consul.