Herstart baanwerkgroep (oproep!)

Recent is er overleg geweest tussen hoofd greenkeeping, de baan eigenaar en ondergetekende betreffende de mogelijkheden voor het herstarten van een baanwerkgroep zoals die meerdere jaren heeft bestaan. Deze baanwerkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers die samen met greenkeeping snoei- en opschoon werkzaamheden verricht op landingsplaatsen van ballen buiten de speelrough gebieden. Het directe resultaat van die werkzaamheden levert betere doorstroming van wedstrijden op doordat ballen sneller gevonden worden en betere condities ontstaan voor hervatting van het spel. Daarnaast, en dat is niet in de laatste plaats, ontstaan fraaie zichtlijnen en mooie aanzichten.

De baanwerkgroep zal elke dinsdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur actief zijn. Baanmanagement zorgt voor het beschikbaar stellen van handgereedschap, op tijd een kopje koffie en na gedane arbeid voor een kop soep met een broodje. Greenkeeping is elke keer met minimaal twee personen aanwezig voor bediening van gemotoriseerde gereedschappen en vervoer van materialen.

Heeft u interesse om deel uit te maken van de baanwerkgroep dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar tcruijsen@cimbv.nl met vermelding van het mobiele telefoonnummer. De herstart van de baanwerkgroep zal plaatsvinden als zich minimaal 6 vrijwilligers aanmelden.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Tjeu van der Cruijsen, 06-51332636, tcruijsen@cimbv.nl