Hindernissen op onze baan

Hindernissen op onze baan

Sinds 1 januari jongstleden heeft de term “hindernis” een nieuwe inhoud gekregen. Een hindernis kan een gebied met water zijn, maar het kan ook een gebied zijn, waaruit om andere redenen moeilijk of niet te spelen is. De gebieden met water op onze baan zijn inmiddels voor iedereen wel bekend, ware het niet dat deze allemaal gemarkeerd zijn met rode palen. Dit laatste is nieuw. Overigens bestaan op andere banen ook hindernissen die met gele palen gemarkeerd zijn.

 

Er zijn ook 2 nieuwe hindernissen: de voormalige “waste area” op hole 10 en een klein gebied op de grens van hole 12, 13 en 14.

Welke rechten heb je als speler, wanneer je bal in een hindernis ligt?
Alles wat op de fairway mag, mag ook in de hindernis. Dus je mag:

  • grounden
  • losse natuurlijke voorwerpen verwijderen
  • losse obstakels verwijderen
  • oefenswings maken

Kijk hierbij wel uit dat je bal niet beweegt of dat je de ligging van je bal of de ruimte voor je voorgenomen swing verbetert.

Eén ding mag je in de hindernis niet: je bal onspeelbaar verklaren.

Hoe kun je een rode hindernis ontwijken?

  • zonder straf je bal spelen zoals die ligt
  • met één strafslag terug naar waar de bal vandaan kwam
  • met één strafslag een bal droppen binnen 2 stoklengten van het punt waar je bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd heeft (referentiepunt). Deze optie vervalt bij een gele hindernis.
  • met één strafslag een bal droppen binnen 1 stoklengte van het verlengde van de lijn tussen de hole en het punt waar je bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd heeft (zie onderstaande afbeelding)

Voor meer informatie bezoek een van onze regellessen in de baan. Zie het activiteitenoverzicht van de R&H-commissie.

Namens de R&H-commissie
Ron Beumer