Nieuwe baancommissie (baco)

Sinds kort bestaat de baco uit de volgende leden:

Ans Thissen (par 3-4)

Henk Smale (secr)

Tjeu van der Cruijsen (baanwerkgroep)

Ron Beumer (baanmarkeringen)

Roel Kamps (nms bestuur)

Piet Cremers (vz)

Belangrijkste taak van de baco is om namens de leden een bijdrage te leveren aan de verbetering van de speelkwaliteit van de baan. De baco komt 4 x per jaar bij elkaar en bespreekt dan o.a. de voortgang van het jaarplan verbeteringen en onderhoud door de greenkeeping en het baanmanagement, de inventarisaties van de verbeterpunten en van het onderhoud van de CC, par 3-4 en de p&p baan.

Enkele leden van de baco bespreken 4 x per jaar met het hoofd greenkeeping en de baaneigenaar het jaarplan en andere relevante zaken. Afgelopen maandag is het eerste overleg geweest en daar is onder meer het volgende afgesproken:

  • Hoofd greenkeeping stelt een planning op voor de aanpak van alle door de leden geïnventariseerde verbeterpunten. De voortgang van deze planning wordt bij elk overleg besproken
  • Vanaf 17 dec wordt gevraagd om in de baan de bal op te teeën. Dit zal het spelplezier vergroten en komt zeker ook de kwaliteit van de baan ten goede
  • Voorlopig worden de holes 5, 6 en 7 gesloten
  • Zichtlijn van hole 15 wordt verbeterd
  • Putting green bij 10 wordt in oude staat teruggebracht
  • Op de par 3-4 wordt bekeken wat er te doen is aan de drassige plek vóór de green van hole 1, de bunkers worden waar nodig aangepakt (m.n. grind) en kale plekken worden aangepakt; de boom voor de tee van hole 9 wordt opgesnoeid.

Namens de baco,
Piet Cremers