Nieuwe NGF-commissie voortvarend van start (met bericht over NGF-competitie 2020)

De nieuwe NGF-commissie, bestaande uit Wilma Smits, Ben Dingemanse, Ruediger Wenzel en Willy Bongarts, heeft inmiddels een aantal keren overleg gehad. Op 28 juni heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met de teamcaptains van de NGF-competieteams 2019.

De aandachtspunten uit dit overleg worden meegenomen ter voorbereiding op de NGF-competitie 2020. Daarna is er overleg geweest met het bestuur en de golfschool

Komende week verschijnt er op de website E-Golf4U de uitnodiging om in te schrijven voor de NGF-competitie 2020.

Opgave is mogelijk voor:

TEAM AANTAL HOLES TEAMCAPTAIN
Heren Standaard (zondag) 36 holes Rüdiger Wenzel
Dames Standaard (zondag) 36 holes Marja Kom
Heren Reserve (zondag) 36 holes Faziel Chand
Heren 27-holes (zondag) 27 holes Willy Bongarts
Heren 27-holes (zondag) 27 holes Ebert van Rooij en Yvo Collin
Dames 27-holes (zondag) 27 holes Riet Verijdt
Heren Senioren 1 (vrijdag) 27 holes Tjeu van der Cruijsen
Heren Senioren 2 (vrijdag) 27 holes  
Heren Senioren (vrijdag) 18 holes Roel Janssen
Dames Senioren 1 (donderdag) 18 holes Annie Heldens
Dames Senioren 2 (donderdag) 18 holes Anni Olink
Vrije inschrijving / reservepoule   NGF commissie

Een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 8 basisspelers/-speelsters, aangevuld met eventuele reservespelers.

SPELVORMEN

36 holes 18 holes foursome / 18 holes single
27 holes   9 holes greensome / 18 holes single
18 holes   9 holes greensome / 9 holes single

VOORWAARDEN (CRITERIA) VOOR DEELNAME AAN DE NGF COMPETITIE

Het spelen van de landelijke NGF-competitie is voorbehouden aan spelers die de golfsport prestatiegericht benaderen.

 1. Deelname kan alleen door personen met:
  * een maximale handicap van 26.4 voor de prestatieve teams
  * een maximale handicap van 28.4 voor de recreatieve teams 
   (spelers met een hogere handicap (tot 36) mogen invallen en/of spelen i.o.m. de NGF-commissie);
 2. Men lid is van Golfclub Bleijenbeek van 1 januari t/m einde competitie van het betreffende competitie jaar;
 3. Deelname aan een Standaard 36 holes team vereist tenminste deelname aan 6 qualifying wedstrijden op de CC course zoals strokeplay en/of matchplay kampioenschappen en andere qualifying wedstrijden waaronder o.a. maandbekers, maandagwedstrijden, damesdagen en herendagen;
 4. Deelname aan een overig team vereist tenminste deelname aan 4 qualifying wedstrijden op de CC course zoals strokeplay en/of matchplay kampioenschappen en andere qualifying wedstrijden waaronder o.a. maandbekers, maandagwedstrijden, damesdagen en herendagen;
 5. De toetsingsperiode voor (3) en (4) is het jaar voorafgaande aan de start van de NGF competitie;
 6. Voor beide teamvormen geldt op jaarbasis minimum 10 qualifying kaarten, welke uiterlijk 1 oktober voorafgaande aan de te spelen competitie ingeleverd zijn;
 7. Goede kennis van de golfregels en etiquette en het jaarlijks bijwonen van de opfriscursus over de regels.

De NGF commissie kan een speler, die op basis van gegronde uitzonderlijke redenen niet in staat is geweest aan de criteria te voldoen, dispensatie verlenen en toch opnemen in een team.

KOSTEN VOOR DEELNAME

Rekening te houden met kosten voor consumpties, lunches en diners op de wedstrijddag en vervoer naar de golfclubs. Verder zijn er eventuele kosten voor extra golflessen en/of teamkleding.

INSCHRIJVEN

Spelers/speelsters kunnen bij hun inschrijving op de website E-Golf4U de voorkeur uitspreken voor de competiedag en het aantal holes dat men will spelen.

Inschrijving voor de competitie betekent geen garantie voor deelname aan de competitie en plaatsing binnen een team. De uiteindelijke teamindeling wordt bepaald door de Golfschool in samenspraak met de NGF commissie.

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande vragen en/of opmerkingen zijn, of vragen over andere onderdelen van de NGF Competitie, benader dan één van de onderstaande commissieleden of mail naar NGF@golfclubbleijenbeek.nl.

De inschrijving sluit op vrijdag 8 oktober 2019.

Graag zien wij jullie inschrijvingen tegemoet!

Met vriendelijke groet

Wilma Smits 0485-572348

Ben Dingemanse 06-22416178

Ruediger Wenzel 0049-1722566534

Willy Bongarts 06-18308478