Oproep vrijwilligers voor de Baanwerkgroep 2.0

Tot 2017 is er gedurende vijf jaren een Baanwerkgroep actief geweest die bestond uit vrijwilligers van onze club. Zij voerden samen met de greenkeepers werkzaamheden uit rond de baan. Deze werkzaamheden bestonden uit snoei- en maaiactiviteiten. De resultaten kwamen enerzijds ten goede aan het spelplezier van alle golfers en anderzijds zorgden die voor verfraaiing van onze toch al zo mooie baan.

Als deelnemer aan de werkgroep levert het veel voldoening op om een voormiddag per week actief bezig te zijn in de natuur. Je ontvangt daarnaast ook veel waardering van de overige clubgenoten die zien wat er gepresteerd wordt.

Zowel het baanmanagement als het bestuur stelden de activiteiten van de Baanwerkgroep zeer op prijs en zouden graag zien dat de draad weer wordt opgepakt.

Via de jaarlijkse leden enquête hebben inmiddels al enkele leden kenbaar gemaakt dat zij wel als vrijwilliger willen deelnemen aan een Baanwerkgroep 2.0.
Het Baanmanagement heeft toegezegd om –als tegenprestatie -op tijd voor een natje en een droogje te zorgen.

Het Bestuur en het Baanmanagement roept bij deze leden op om zich ook als vrijwilliger aan te melden. Je meldt je aan door een mail te sturen naar de Technische Commissie, tc@golfclubbleijenbeek.nl.

Het Bestuur