Over Putten en Processierupsen

Putten met de vlag in de hole. Een goed idee?

Sinds 1 januari mogen we de vlaggenstok raken wanneer geputt wordt vanaf de green. De 2 strafslagen van voorheen zijn niet meer van toepassing. Dit is voor alle golfers een positieve ontwikkeling. Bovendien neemt het speeltempo door deze regelvernieuwing toe. De greenkeepers op talloze golfbanen ontdekten ook negatieve gevolgen van deze nieuwe regel. Zie hiervoor onderstaande link.
www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2019/mei/etiquette-putten-met-vlag-in-de-hole/

 

Plaatselijke Regel betreffende processierups veroorzaakt discussie?

Bovengenoemde local rule is voor sommige spelers aanleiding om moeilijke situaties, waarbij bomen een belangrijke rol spelen, te ontwijken. Iedereen zal begrijpen dat dit niet de bedoeling van deze regel is. Hierin wordt gesproken over gevaar van de processierups. Hiermee wordt aangeduid dat aanwijsbaar ’n nest van deze rupsen zich op korte afstand van de speler bevindt. In dat geval krijgt de speler relief. Niet wanneer mogelijk processierupsen in de nabijheid zijn. De straf voor het overtreden van deze local rule is 2 slagen. De R&H-commissie doet een beroep op iedereen om de vinger aan de pols te houden wat betreft deze regel en te spelen in “the spirit of the game”.

 

Namens de R&H-commisie
Ron Beumer