Plaatsingsregel uitgebreid – met uitleg en toelichting

In verband met de slechte conditie waarin onze baan momenteel verkeert heeft de R&H-commissie besloten de plaatsingsregel uit te breiden. Tot nu toe mocht er alleen op tees, fairways en aprons geplaatst worden. Vanaf maandag 25 november 2019 mag geplaatst worden in het totale algemene gebied. De plaatsingsregel ziet er dan als volgt uit:


Als een bal in het algemene gebied ligt, mag de speler zonder straf, binnen 1 stoklengte, niet dichter bij de hole, een bal plaatsen. De bal mag schoongemaakt worden en moet in het algemene gebied geplaatst worden.


 

Wat is het algemene gebied van de baan?

De baan kent 5 belangrijke gebieden. Zie onderstaande afbeelding.


Omdat in de gebieden 1 t/m 4 afwijkende regels gelden, worden deze apart genoemd. In de nieuwe winterplaatsingsregel wordt aangegeven dat je mag plaatsen in het algemene gebied. Dat betekent dus dat je overal mag plaatsen, behalve in de 4 apart genoemde gebieden.

 

Namens de R&H-commissie
Ron Beumer


 

Beste clubleden,

Na de invoering van de nieuwe tijdelijke winterplaatsingsregel heb ik een aantal reacties van verschillende aard ontvangen. Naar aanleiding van deze reacties wil ik graag een toelichting geven op de keuze voor de huidige regel. Aanleiding voor de uitbreiding van de vorige plaatsingsregel was de zeer matige conditie van de baan.
Er waren drie alternatieven:
1. Het plaatsingsgebied uitbreiden van fairway naar fairway + semirough
2. Het plaatsingsgebied uitbreiden van fairway naar algemene gebied
3. Het plaatsingsgebied uitbreiden van fairway naar algemene gebied en daarbij plaatsingszone beperken tot 1 scorecardlengte.
Het voordeel van alternatief 1 is dat dit het meest recht doet aan de golfregels. Echter heeft dit ook ’n groot nadeel op onze baan. De grens van semirough en rough is op vele holes niet te bepalen en dus zou dit leiden tot veel discussie in de baan. Dit leek mij zeer onwenselijk.
Alternatief 2 heeft als nadeel dat sommige normale golfregels geweld wordt aangedaan. Het is bijzonder dat je in de rough mag plaatsen. Het voordeel is echter dat voor iedereen duidelijk is, waar men mag plaatsen. Er kan geen discussie ontstaan.
Tenslotte doet alternatief 3 geen recht aan de wens van zeer vele spelers om de plaatsingszone uit te breiden naar 1 stoklengte i.v.m. de vele kale plekken in de semirough.

Ik heb uiteindelijk gekozen voor alternatief 2 omdat deze in de huidige situatie het meeste spelplezier geeft, zeker nu de wedstrijden non-qualifying zijn. Bovendien geeft deze ook de grootste duidelijkheid.
Ik vertrouw op jullie begrip!

Ron