Publicatie wedstrijdkalender 2020-2021

Zoals u al weet is Golfclub Bleijenbeek een erg gezellige en actieve vereniging. De wedstrijdcommissie heeft in samenspraak met de wedstrijdleiding een interessant wedstrijdprogramma voor u samengesteld. Zowel de prestatieve als de recreatief ingestelde golfer komt hierbij ruim aan bod.

De samenstelling van de WECO is gewijzigd. Petra Swarts (commissielid van de Par 3-4) heeft zich i.v.m. haar werkzaamheden moeten terugtrekken uit onze commissie. Petra hartelijk bedankt voor je geweldige inzet binnen de WECO en de wedstrijdleiding.
In Martien Venhuizen hebben we een waardige opvolger gevonden. Hierbij heten wij Martien hartelijk welkom.

Er wordt binnen afzienbare tijd een nieuw wedstrijdbeschrijving en wedstrijdreglement gepubliceerd op de clubwebsite. Alle deelnemers van de wedstrijden worden geacht op de hoogte te zijn van de uitgebreide wedstrijdbeschrijving en wedstrijdreglement (ligt ter inzage bij de wedstrijdleiding).

Er zijn enkele nieuwigheden in de wedstrijdkalender voor dit seizoen opgenomen. Vrijwel alle maandbekers Par 3-4 worden op de eerste zaterdag van de maand gespeeld. Vrijwel alle maandbekers CC worden op de derde zaterdag van de maand gespeeld.

Maandbeker CC wordt in 2 categorieën gespeeld:
• De A-categorie speelt Strokeplay van het blauw of witte tee.
• De B-categorie speelt Stableford van de rode of gele tee.

Het Strokeplay kampioenschap op de Par 3-4 wordt op 1 dag gespeeld in en vernieuwde vorm.

We hebben dit jaar slechts 2 Clubkampioenschappen namelijk Matchplay en Strokeplay. Naast de bovengenoemde Club kampioenschappen hadden we de afgelopen jaren nog een aantal andere kampioenschappen. De wedstrijd commissie heeft ervoor gekozen om ze anders te benoemen. Hieronder de nieuwe benamingen, noteer meteen in uw agenda onderstaande data waarop de wedstrijden gespeeld zullen worden.

Seizoen openingswedstrijd CC en Par 3-4 28 maart tevens Label ophaal dag
NGF competitieafsluiting 30 mei
P&P Trofee 13 juni
Mixed Foursome Trofee 14 juni
Langste dag 20 juni
Handicart Benefiet wedstrijd 12 juli
Presidents Driver 19 juli
Matchplay kampioenschap CC 25 juli
Matchplay kampioenschappen Par 3-4 8 augustus
Stableford Trofee 9 augustus
Strokeplay kampioenschappen CC 29 en 30 augustus
Senioren Trofee 6 september
Strokeplay kampioenschappen Par 3-4 3 oktober
Seizoen afsluitingswedstrijd CC en Par 3-4 24 oktober

De WECO wil iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze wedstrijdkalender. In het bijzonder Hans Peters en alle wedstrijdleiders die er zorg voor dragen dat de wekelijks terugkerende wedstrijden georganiseerd worden.

Kortom een nieuw golfseizoen barst binnenkort los, en dus het juiste moment om namens de WECO alle golfers heel veel plezier te wensen, op onze mooie maar vooral uitdagende golfbaan.

 

Namens de WECO,

Faziel Chand