Update werkzaamheden Baanwerkgroep per 4 februari

Als Baanwerkgroep leden kregen we recent bovenstaande foto onder ogen. De eerste gedachte was dat onze greenkeepers op weg waren naar het ’Malieveld’ in Elst maar later bleek het allemaal wat onschuldiger te zijn. Sterker nog zij waren in opperbeste stemming omdat zij de 58e verjaardag vierden van de Fordson Dexta tractor van greenkeeper Herman. Uit navraag bij Herman blijkt dat zijn raspaardje nog zo fit is als twee koeien en een paard tegelijk (??). Voor bezichtigingen, elke werkdag tussen 12.30 – 13.00 uur bij de greenkeepers loods.

Ter zake.

In 2020 zijn we tot nu toe op 5 dinsdagen actief geweest met de Baanwerkgroep om alle voor werkzaamheden die door de greenkeepers worden uitgevoerd op de verschillende holes af te ronden. De greenkeepers maaien met bosmaaiers al het kleine op schot weg en snoeien bomen en struiken op waarbij regelmatig de motorzaag ter hand wordt genomen. Wij als baanwerkgroep leden komen daar achteraan om alle takken uit te rapen en op hopen te leggen zodat ze versnippert kunnen worden. Inmiddels zijn we gezamenlijk op de volgende plaatsen in de baan actief geweest:

 • Hole 03, het bosje achter de green van 03 transparant gemaakt.
 • Hole 04, links van de green het bosje flink transparant gemaakt.
 • Hole 08, de rand rechts langs de gehele hole terug gesnoeid.
  Het bosje tussen hole 08 en hole 04 transparant gemaakt.
  Omgeving rond de green van 08 opgeschoond.
 • Pad naar hole 09 op gesnoeid.
 • Hole 09, bosje tussen hole 09 en hole 01 transparant gemaakt.
  Verhoogde afscheiding tussen hole 09 en hole 02 van de Par 3-4 op gesnoeid.
  Gebied tussen achterzijde green hole 09 en hole 01 van de Par 3-4 transparant gemaakt.
 • Hole 07, de greenkeepers hebben nagenoeg alle schade kunnen herstellen aan green en fairway en daarnaast hebben ze de gehele begroeiing rond de hole vanaf de afslag tot aan de green flink ingekort. Ook de afwatersloot is weer uitgegraven.
 • Hole 05, de achterzijde van de gehele hole vanaf de dames tee tot achter de green is ontdaan van op schot en overhellende takken zijn verwijderd.
 • Hole 06, de dennen aan de linkerzijde voor het bos zijn vrij gezet en alle overige opgroei verwijderd. Het bos links vrijgemaakt van op schot.
  De dennen achter het bos links vrij gezet en gehele rand tot aan de green op gesnoeid. De duin achter de green van hole 09 ontdaan van op schot. De dennen rechts van de green vrijgezet. Alle opgroei rechts van de fairway langs het water vanaf de tee tot aan de green weggehaald.
 • Pad van ruïne tot aan afslag hole 11 ontdaan van alle opgroei tussen en aan de populieren.
 • Hole 11, randen rechts en links van de fairway inclusief waterhindernissen zoveel als mogelijk ontdaan van op groei.
  Bosjes links en rechts van pad tussen 11 en 12 transparant gemaakt.
 • Hole 12, bos links van de hole flink ingekort.
  Rand rechts van de fairway op gesnoeid en ter hoogte van de waterhindernis en strook van 20 meter diep het bos in ontdaan van op groei.
  Bosje achter de schuilhut transparant gemaakt.
 • Hole 13, rand achter de afslag op gesnoeid. Bosje tussen hole 13 en 14 transparant gemaakt.

De greenkeepers zijn al verder gegaan met hun voor werkzaamheden op de resterende holes zodat we bij goed weer a.s. dinsdag weer volop aan de slag kunnen. Het zou mooi zijn als we een volle ronde compleet kunnen maken.

Op onderstaande foto is goed te zien hoe de greenkeepers een natuurlijke afrastering hebben gemaakt die ze op meerdere holes hebben toegepast. Hopelijk weerhoudt dat vandalen ervan om met voertuigen over onze greens en fairways te rijden.


Coördinator Baanwerkgroep, Tjeu van der Cruijsen.