Vogeltellingen 2017

De laatste vogeltellingen zijn alweer een tijdje geleden en dan kan de balans weer worden opgemaakt. We hebben 7 tellingen gedaan en komen op een aantal van 56 broedvogelsoorten. Dat is een geweldig aantal! Van de 10 gebieden die we als IVN tellen is dit het hoogste aantal. Zie onderstaande lijst, daarin staan alle soorten aangegeven. De laatste kolom geeft het aantal broedgevallen aan.

Bij een aantal soorten zie je wel waarnemingen tijdens de tellingen maar dit zijn uiteindelijk geen broedgevallen geworden.

Met vriendelijke groet,

John Toonen
IVN Maas en Niers

Datum  2-04  8-04 28-04  6-05 14-05 28-05  3-06  
Tijd 07:00 07:00 08:00 07:00 17:45 07:00 07:20  
Soort 10:00 10:00 10:45 09:00 21:30 10:00 09:30  
Bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7  
Bezoektype zonop zonop ochtend ochtend avond ochtend ochtend aantal broed-gevallen
Aalscholver 1              
Blauwe Reiger           1    
Boerenzwaluw           1   1
Boomklever 3 4 1         5
Boomkruiper 7 4 5 4 2 4   15
Boompieper       1       1
Bosrietzanger           6 1 7
Braamsluiper       1       1
Buizerd 1   1   1      
Fazant 2     1   1   1
Fitis 1 4 1 1 3   2 4
Fuut     2         1
Gaai 1     1     1 1
Geelgors   4   1 5 1 4 6
Gele Kwikstaart     1   1     2
Glanskop 1 1           1
Goudhaan 1 1 2 1   1   3
Goudvink     1         1
Grasmus     5 2 2 2 2 9
Graspieper       1       1
Grauwe Gans 1   1         1
Groene Specht       1     1 1
Groenling 2 2 2 1   1   2
Grote Bonte Specht 3 4 4 2 2 3 4 7
Grote Lijster       1     1 1
Heggenmus 1 1 1 1       3
Holenduif 3 1 1     1   4
Houtduif 9 6 4 5 4 5   12
Huismus 2 2 4 1   1   4
IJsvogel       1        
Kauw 1             1
Kerkuil         1     1
Kleine Karekiet     2 1 2 5 1 5
Knobbelzwaan 1       1     1
Koekoek     2 1   1   1
Koolmees 18 10 10 10 4   1 21
Kuifeend 3 4 4 1        
Matkop       1       1
Meerkoet 8   3     1   3
Merel 11 10 3 2 5 4   19
Nijlgans   2 1         1
Oeverloper       1        
Pimpelmees 7 6 9 2       11
Putter 1 2 2 3 1 3 2 5
Rietgors 2   3 1       3
Roodborst 11 11 7 3 3 3 1 9
Roodborsttapuit         1 1   1
Spotvogel             1 1
Spreeuw 6 5 4 1       7
Tjiftjaf 19 16 14 11 6 10 3 22
Torenvalk 1   1   1   1 1
Tuinfluiter   2 11 8 4 7 2 13
Vink 12 13 16 10 7 8 3 26
Wielewaal           1   1
Wilde Eend 3 1 2   1 1   2
Winterkoning 9 9 12 8 1 10   17
Wintertaling 1 1            
Witte Kwikstaart 2 2 5 2 1 1   4
Zanglijster 4 2 1 3 3 3   7
Zwarte Kraai 2 7 3         9
Zwarte Roodstaart 1 1     1     1
Zwarte Specht   1 1         1
Zwartkop 12 9 12 10 9 17 6 26
* * Overige soorten * *                
Canadese Gans 2              
* * Overige soorten * *                
Eekhoorn   1            
Haas   5     3   3  
Konijn         5   3  
Ree 3     1